پرسش و پاسخ

آیا محصولات شامل ضمانت می شوند

بله. کلیه محصولات ما شامل ضمانت هستند

آیا امکان بازگشت وجه وجود دارد؟

بله. تا یک هفته در صورت نارضایتی از محصول امکان بازگشت وجه وجود دارد.